fbpx

KONTAKT

KONTAKT

 • SATO spol. s r.o.
 • IČO: 31423621
 • DIČ: 2020664305
 • IČ DPH(VAT): SK2020664305
 • Banícka 50
 • Pezinok 90201
 • Slovakia
 • Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel S.r.o.,číslo:13267/B
 • Číslo Bankového spojenia:
 • Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
 • SK83 0900 0000 0050 7340 1246
 • Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
 • SK53 1100 0000 0029 4308 0527
Cart
Your cart is currently empty.